Ще бъдат ли медицинските сестри на бъдещето роботи

Ще бъдат ли медицинските сестри на бъдещето роботи или за пациентите ще продължава да бъде от решаващо значение човешкият контакт, защото сестринството винаги се е придържало към основния си принцип – състраданието.

Върху предизвикателствата на бъдещето, свързани с професията, дискутираха участниците в днешния форум на тема „Перспективите пред съвременната медицинска сестра“, организиран от Катедрата по сестрински грижи и студентите от специалност „Медицинска сестра“. Събитието се състоя в аулата на Медицинския колеж в навечерието на 12 май – Международен ден на сестринството. Той се отбелязва в чест на рождението на първата медицинска сестра Флорънс Найтингейл, която създава и разработва първата система за подготовка на средни и младши медицински кадри във Великобритания, пише и няколко книги, използвани по-късно като учебници по здравни грижи.

Участие във форума взе ръководството на Факултета по обществено здраве, ръководителят на Катедрата по акушерски грижи и директор на Медицинския симулационен тренировъчен център доц. Милена Сандева, ръководители и професионалисти по здравни грижи от лечебни заведения в Пловдив, Пазарджик и Панагюрище.

Приветствие към участниците поднесе деканът на ФОЗ проф.д-р Мария Семерджиева, поздравителен адрес бе прочетен и от името на ректора на МУ-Пловдив проф. д-р Ангел Учиков.

„Благодаря, че избрахте нашата професия. От вас се изисква да бъдете вдъхновени и да следвате стъпките ни“, обърна се към студентите в залата ръководителят на Катедра „Сестрински грижи“ доц. Даниела Танева. Презентацията й, с която бе дадено начало на събитието, проследи историята на сестринската професия и въвеждането на иновациите в съвремието.
„Здравеопазването е в процес на дълбока трансформация. Една от причините е застаряването на населението, което води до тежки медицински състояния, а те се нуждаят от постоянна грижа. В същото време прекомерното натоварване води до емоционално прегаряне, до високи нива на текучество и влошаване на качеството на грижата за пациента“, каза доц. Танева и цитира прогнозни данни, че до 2030 г. 58% от медицинските сестри в международен мащаб ще се пенсионират, което се равнява на 5 млн.души. Недостигът на кадри е сериозен проблем не само в системата на българското здравеопазване, но и по света.

Доц. Танева постави акцент и върху въвеждането на новите технологии, които променят начина на взаимодействие на медицинската сестра с пациентите и изискват бърза адаптация. В този смисъл продължаващото обучение се оказва от първостепенно значение за гарантиране на компетентността и качеството.
„Технологичният напредък играе ключова роля за оптимизиране на работния процес, мобилните приложения предоставят възможност за администриране на данни, управление на графика за прием, проследяване на жизнени показатели и т.н.“, посочи доц. Танева и даде конкретни примери с въвеждането на интелигентни устройства и изкуствен интелект в практиката, включително на женския робот Robina, висок 1.20 м и тежащ 60 кг, облечен в бяла метална пола, който може да общува с жестове и мимики и се грижи за възрастни пациенти. У нас лечебните заведения все още въвеждат бавно технологични иновации.

Тенденциите от последните години показват, че все повече млади хора искат да учат за медицински сестри, защото професията дава възможност за бърза реализация, а и работодателите предлагат надграждащо обучение.

Доц. Гергана Петрова представи симулационно обучение с очила за виртуална реалност, което се извършва по тригодишен проект, ръководен от Университета за приложни науки Турку, Финландия.Целта е повишаване на знанията и уменията на професионалисти на първа линия при работа с деца с агресивни прояви.
В рамките на форума бяха представени доклади и презентации, свързани с предизвикателствата пред медицинската сестра в областта на детската и пластичната хирургия, онкологията, ортопедията и травматологията, ревматология.