Формуляр за подаване на сигнал за пропуснати лекция или упражнение

email

Моля въведете валиден институционален email в полето и натиснете "Заяви връзка"

На въведения email ще получите връзка за подаване на Вашия сигнал.

Връзката ще бъде валидна в рамките на 30 минути от нейното генериране.

Процедура за изпращане на сигнал за пропуснати лекции или упражнения

Цел на процедурата е своевременно сигнализиране към катедрата и ръководството на МУ-Пловдив за пропусната лекция или упражнение, за да се предприемат своевременни мерки за премахване на проблеми

  Регламент:
 1. Процедурата цели информиране на ръководството на катедрата, факултета и университета за пропуск в преподаването на лекции или упражнения.
 2. Процедурата може се задейства ако съответната лекция или упражнения не започнат най-малко половин час след предварително обявените място, дата и час.
 3. Попълва се в специално създаден формуляр на уебсайта на университета.
 4. Този формуляр е достъпен чрез институционален email (...@mu-plovdiv.bg) .
 5. На въведения email се получава връзка с достъп до формуляр, с валидност 30 минути.
 6. В случай, че не отворите връзката в рамките на 30 минути е необходимо да заявите нова връзка.
  1. Формулярът трябва да съдържа фактите:
  2. Факултет, курс, група
  3. Вид пропуснато обучение – лекция или упражнение
  4. Дисциплина
  5. Преподавател по програма, който трябва да проведе лекцията или упражнението
  6. Катедра, от която е съответния преподавател
  7. В какъв час трябва да започне лекцията или упражнението
  8. До колко часа не се е явил лектор или преподавател за упражнение
  9. Коментар – Свободен текст
 7. Писмото за пропуснато упражнение се подписва от поне половината от групата с техните имена и факултетни номера,
 8. Писмото за пропусната лекция се въвежда чрез персоналния код на един от груповите отговорници на съответния поток и се подписва от поне 10 студенти от потока.
 9. Съобщението за направеното нарушение автоматично се изпраща до ръководителя на катедрата, заместник-декана по учебната дейност, заместник-декана по управление на качеството, заместник-ректора по учебната дейност, заместник-ректора по управление на качеството и Експерт по Качеството.
 10. След първи получен сигнал в катедрата нейният ръководител е длъжен да направи проверка, да установи и отстрани проблема, довел до невземане на лекция или упражнение, и да съобщи на посочените по т.7 длъжностни лица, че е предприел коригиращи действия.
 11. При втори сигнал към същата катедра Факултетската комисия по качество е длъжна да направи проверка и да съобщи за резултата на Зам. Ректора по качество.
 12. Зам. Ректор по качеството изготвя доклад до Ректор на МУ-Пловдив.