Формуляр за подаване на сигнал за пропуснати лекция или упражнение

email

Моля въведете валиден институционален email в полето и натиснете "Заяви връзка"

На въведения email ще получите връзка за подаване на Вашия сигнал.

Връзката ще бъде валидна в рамките на 30 минути от нейното генериране.

Процедура за изпращане на сигнал за пропуснати лекции или упражнения

Цел на процедурата е своевременно сигнализиране към катедрата и ръководството на МУ-Пловдив за пропусната лекция или упражнение, за да се предприемат своевременни мерки за премахване на проблеми

  Регламент:
 1. Процедурата цели информиране на ръководството на катедрата, факултета и университета за пропуск в преподаването на лекции или упражнения.
 2. Процедурата може се задейства ако съответната лекция или упражнения не започнат най-малко половин час след предварително обявените място, дата и час.
 3. Попълва се в специално създаден формуляр на уебсайта на университета.
 4. Този формуляр е достъпен чрез институционален email ([email protected]) .
 5. На въведения email се получава връзка с достъп до формуляр, с валидност 30 минути.
 6. В случай, че не отворите връзката в рамките на 30 минути е необходимо да заявите нова връзка.
  1. Формулярът трябва да съдържа фактите:
  2. Факултет, курс, група
  3. Вид пропуснато обучение – лекция или упражнение
  4. Дисциплина
  5. Преподавател по програма, който трябва да проведе лекцията или упражнението
  6. Катедра, от която е съответния преподавател
  7. В какъв час трябва да започне лекцията или упражнението
  8. До колко часа не се е явил лектор или преподавател за упражнение
  9. Коментар – Свободен текст
 7. Писмото за пропусната лекция се въвежда се подписва от поне 10 студенти от потока.
 8. След подаване съобщението за направеното нарушение автоматично се изпраща до ръководителя на катедрата, заместник-декана по учебната дейност, заместник-декана по управление на качеството, заместник-ректора по учебната дейност, заместник-ректора по управление на качеството и Експерт по Качеството.
 9. След първи получен сигнал в катедрата нейният ръководител е длъжен да направи проверка, да установи и отстрани проблема, довел до невземане на лекция или упражнение, и да съобщи на посочените по т.7 длъжностни лица, че е предприел коригиращи действия.
 10. При втори сигнал към същата катедра Факултетската комисия по качество е длъжна да направи проверка и да съобщи за резултата на Зам. Ректора по качество.
 11. Зам. Ректор по качеството изготвя доклад до Ректор на МУ-Пловдив.