Добре дошли

Добре дошли,

От името на Медицинския университет – Пловдив, бих искал да Ви приветствам в Медицински Симулационен Тренировъчен Център на 17-19 ноември 2023 г., когато откриваме седмата конференция по симулационно обучение в медицината, за да се насладите на презентациите на изтъкнати лектори и да научите най-доброто за симулационното образование в медицината.

На базата на обратната информация получена от участниците, тази година ще имаме по-широк спектър от демонстрации и семинари, които ще бъдат позволят на всеки участник да се учи в изключителни интерактивни сесии.

Елате, за да изградите нови връзки и да научите за научните разработки, които се случват тук в Медицински Симулационен Тренировъчен Център.

Очакваме с нетърпение да Ви приветстваме.

Проф. д-р Благой Маринов, дм
Директор на Медицински Симулационен Тренировъчен Център
Заместник-ректор по научноизследователска дейност
Медицински университет – Пловдив