V конференция по симулационно обучение в медицината

V конференция по
симулационно обучение в медицината

5-th conference on Simulation Training in
Medicine

Zoom

12.11.2021
Zoom link
Meeting ID
970 4590 2391

13.11.2021
Zoom link
Meeting ID
922 4843 0215