VII конференция по симулационно обучение в медицината

VII конференция по
симулационно обучение в медицината

7-th conference on Simulation Training in
Medicine

Плащане


Такса участие :

Студенти : 30 Лв.

Участници : 60 Лв.

SWIFT/BIC/ : UNCRBGSF
Банкова сметка : BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
Основание за плащане : Конференция по симулационно обучение 2023г.

Payment


Participation fee :

Students : 15 Euro.

Participants : 30 Euro.

SWIFT/BIC/ : UNCRBGSF
Bank account : BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
Reason for payment : Conference on Simulation Training 2023.