Обща информация

МСТЦ е единственият комплексен обучителен център за медицински специалисти в страната с възможности за интерактивно медицинско обучение по най-високи международни стандарти.

В него се използват високотехнологични манекени и най-съвременните лапароскопски, артроскопски, ендоскопски и ултразвукови симулатори за виртуална реалност.

Центърът е поглед към бъдещето на симулационното обучение в 21 век и дава възможност дигитално да се следват иновациите в обучението по хирургия, АГ, гастроентерология, ангиология и много други.

Очакват Ви тематични лекции на специалисти от страната и чужбина, демонстрации, представяне на иновативни технологии.