Програма

Медицински Университет – Пловдив
Медицински Симулационен Тренировъчен Център

Бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4002
Tel/Fax: +359 32 602311; e-mail: [email protected]

 

ПРОГРАМА

7ма Конференция по Симулационно Обучение в Медицината

Петък – 17.11.2023
10.00 – 15.30 Регистрация
10.00 – 13.00 Дебрифинг/уоркшоп/ – Д-р Лукас Драбауер, Alpha Medical Concepts, Linz, Austria (със записване до изчерпване на свободните места)ENG
15.45 – 16.00 Откриване на 7ма Конференция по симулационно обучение в медицината
Приветствие на Ректора на МУ – Пловдив
Приветствие на Директора на Медицински Симулационен Тренировъчен Център към Научно-изследователския институт на МУ-Пловдив
16.00 – 16.40 Създаване на безопасна учебна среда за симулация с висока точност: Предварителен брифинг и разбор Dara O’Keeffe, MB, BCh, BAO, MRCS, MHPE, DipHCM – Royal College of Surgeons in Ireland | RCSI · National Surgical Training Centre ENG/ONLINE
16.40 – 17.00 Съвместни образователни проекти с индустрията? / Как да изградим успешно партньорство с индустрията? – д-р Красимир Джинсов (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG
17.00 -18.00 МСТЦ на МУ-Пловдив – отворени врати
16.45 -17.15 Тренировъчна програма на Medtronic за изграждане на имплантационни умения и ролята на медицинската симулация – Yanis Dumpis M.D., Ph.D. Medtronic – HCP Education & Relations Lead CRM&CDS Central and Eastern Europe, Middle East and Africa (CEMA)ENG
17.30 -18.00 МСТЦ на МУ-Пловдив – отворени врати
Събота – 18.11.2023
09.30 – 10.00 Симулационно обучение по ендобронхиален ултразвук (EBUS) – приложение в практиката – доц. д-р Николай Янев (МУ София), д-р Роман Калинов,дм (МУ-Пловдив) BG
10.00 – 10.40 Сензорна технология за симулатори – Bozidar Ferek-Petric, PhD – Principal Training & Education Specialist at Medtronic ENG/ONLINE
10.40 – 11.10 Системи за Организиране и Управление дейността на Симулационни Центрове – инж. Петре Мелестеу – (NEOTECH SRL Romania ) ENG
11.10 – 11.40 Симулационно обучение в педиатрията – нашият опит д-р Костадин Кетев,дм, доц. Милена Сандева,дм, д-р Стоилка Туфкова, дм, проф. д-р Благой Маринов, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG
11.40 – 12.10 Биомаркери за оценка на стреса при начинаещи ендоскописти – д-р Никола Боянов, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG/BG
12.10 – 12.40 Симулационен модел за самодиагностика на гърда – предимства и недостатъци – д-р Валентин Иванов, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG/BG
12.40 – 13.30 Обедно прекъсване
14.00 – 14.30 Комплексно поведение при компликации по време на сърдечно-съдови интервенции на Angiomentor Simbionix (Angio Mentor ™ 3D Systems) – Демо – д-р Окан Алиман, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG
13.30 – 14.30 Ендобронхиален ултразвук (EBUS) – Демо доц. д-р Николай Янев (МУ София), д-р Роман Калинов,дм (МУ-Пловдив) BG
14.30 – 15.00 Белодробна ехография – Демо д-р Валентин Стоилов, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG
15.00 – 15.30 Готови ли сме да подобрим въздействието на нашите програми за обучение?Gregory Willems, Regional Sales & Marketing Manger, Laerdal Medical ENG/ONLINE
15.30 – 16.00 Предносегментна очна хирургия – Демод-р Владимир Ставрев, дм, ФЕБО, д-р Синан Аптикадир (МУ-Пловдив) BG/ENG
16.00 – 16.30 Симулационно обучение по ултразвуково изследване във втори триместър на бременността (US Mentor™ 3D Systes) – ДемоД-р Георги Амалиев, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив)BG/ENG
16.30 – 17.15 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография ERCP (GI-MENTOR™ 3D Systems) – Демо Д-р Никола Боянов (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG/ENG
17.00 – 18.30 Състезание върху интерактивен симулатор за клинично мислене BODYINTERACT за английско-говорящи студенти – Демо (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG/ENG

Свали като .pdf