Програма

Медицински Университет – Пловдив
Медицински Симулационен Тренировъчен Център

Бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4002
Tel/Fax: +359 32 602311; e-mail: medsim@mu-plovdiv.bg

 

ПРОГРАМА

5та Конференция по Симулационно Обучение в Медицината

Петък – 12.11.2021
10.00 – 15.00 Регистрация
15.00 – 15.15 Откриване
Приветствие на Ректора на МУ – Пловдив
Приветствие на Директора на Медицински Симулационен Тренировъчен Център към Научно-изследователския институт на МУ – Пловдив
15.15 – 15.45 Ефектът от симулационното обучение върху стандартизaцията на хирургичните процедури – доц. д-р Николай Белев, дм МСТЦ, МУ-Пловдив ENG
15.45 – 16.15 “Подобряване на обучението чрез симулация с нови инструменти –Sim Capture enterprise” – г-н Грегъри Уилямс, регионален мениджър на Laerdal за Източна Европа ENG
16.15 -16.45 Surgical Science – Развитие и нови перспективи през 2022 – Ziv Ben Ezra – Surgical ScienceENG
16.45 -17.15 Тренировъчна програма на Medtronic за изграждане на имплантационни умения и ролята на медицинската симулация – Yanis Dumpis M.D., Ph.D. Medtronic – HCP Education & Relations Lead CRM&CDS Central and Eastern Europe, Middle East and Africa (CEMA)ENG
17.15 -18.00 МСТЦ на МУ-Пловдив – отворени врати
Събота – 13.11.2021
09.00 – 09.20 Бронхиална астма в детска възраст – верификация на симулационнен сценарий за обучение- доц. Милена Сандева, дм, Д-р Костадин Кетев, , д-р Стоилка Туфкова, дм, д-р Георги Буков МСТЦ, МУ-Пловдив BG
09.20 – 09.40 Интегриране на виртуалната реалност в обучението по медицина– Д-р Костадин Кетев, доц. Милена Сандева, дм, д-р Стоилка Туфкова, дм, проф. Бл. Маринов, дм, МУ-Пловдив BG
09.40 –10.00 Знания и практически умения по фармакотерапия за студенти, магистър-фармацевти в МСТЦ на МУ- Пловдив–проф. Д-р Л. Пейчев, дм, Е. Апостолова, Н. Дончева, А. Михайлова, М. Тополов, М. Шишманова- Досева, В. Кокова, К. Сарачева, Катедра фармакология, токсикология и фармакотерапия, МУ-Пловдив BG
10.00 – 10.30 Основни принципи на медицинския ултразвук – д-р Георги Амалиев, дм МСТЦ, МУ-Пловдивв BG
10.30 – 11.00 Симулационно обучение на медицински екипи – д-р Красимир Джинсов, МСТЦ, МУ-Пловдив BG
11.00 – 11.30 Симулационен 3Д модел на средно ухо за теоретично и практическо обучение на студенти, специализанти и начинаещи отохирурзи – д-р Стефан Мирчев, дм, МУ- Плевен BG
11.30 –12.00 Поливаскуларен пациент (АngioМентор ™ 3D Systems) – д-р Окан Алиман, дм, д-р Стоилка Туфкова, дм, проф. Бл. Маринов, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG
12.00 – 12.30 Включване на виртуалните пациенти от платформата Body Interact в различни обучителни подходи – Daniela Abreu, MEd. Instructional designer at Body Interact
12.30 – 13.00 Кръгла маса: Среща на Българско Общество по Симулационна Медицина
13.00 – 14.00 Обедно прекъсване
14.00 – 14.30 Намаляване на дозата на радиация за ендоваскуларни процедури чрез симулационно обучение на Angio Mentor (Angio Mento ™ 3D Systems)- Демо – Д-р Окан Алиман, дм, Д-р Красимир Джинсов (МСТЦ, МУ-Пловдив и Клиника по инвазивна кардиология, УМБАЛ Св. Георги)ENG
14.30 – 15.15 Ендоскопска мукозна резекция на горен и долен ГИТ (GI-MENTOR™ 3D Systems) – Демо- Д-р Никола Боянов, МСТЦ, МУ-Пловдив BG/ENG
15.15 – 15.30 Обучение на студенти, магистър – фармацевти за рационален избор на фармакотерапия при остри сърдечно съдови инциденти – Демо – проф. Д-р Л. Пейчев, дм, Катедра фармакология, токсикология и фармакотерапия, МУ-Пловдив BG
15.30 – 16.00 Поведение при внезапна сърдечна смърт Демо – Демо- Д-р Красимир Джинсов, д-р Окан Алиман, дм МСТЦ, МУ-Пловдив BG
16.00 – 16.30 Ултразвук през втория триместър на бременността (US Mentor™ 3D Systes) – Демо – Д-р Георги Амалиев, дм, МСТЦ, МУ-Пловдив BG/ENG
16.30 – 17.00 Кафе пауза
17.00 – 17.30 Симулационен 3Д модел на средно ухо за теоретично и практическо обучение на студенти, специализанти и начинаещи отохирурзи – Демо – Демо- д-р Стефан Мирчев, дм, МУ- Плевен BG BG
17.30 – 18.00 Основи на лапароскипската хирургия – Демо – д-р Валентин Иванов МСТЦ, МУ-Пловдив BG
18.00 – 18.15 Закриване на конференцията

Свали като .pdf