Програма

Медицински Университет – Пловдив
Медицински Симулационен Тренировъчен Център

Бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4002
Tel/Fax: +359 32 602311; e-mail: [email protected]

 

ПРОГРАМА

6та Конференция по Симулационно Обучение в Медицината

Петък – 11.11.2022
10.00 – 15.00 Регистрация
10.00 – 13.00 Дебрифинг/уоркшоп/ – Д-р Лукас Драбауер, Alpha Medical Concepts, Linz, Austria (със записване до изчерпване на свободните места)ENG
15.00 – 15.15 Откриване на 6та Конференция по симулационно обучение в медицината
Приветствие на Ректора на МУ – Пловдив
Приветствие на Директора на Медицински Симулационен Тренировъчен Център към Научно-изследователския институт на МУ-Пловдив
15.15 – 16.00 Сертифициране и наблюдение на симулационни центрове по света в продължение на 15 години: Научени уроци – Проф. д-р Евангелос Георгиу, Professor Emeritus, Athens University Medical School (Greece), Past Chair of ACS-AEI International Committee (USA), Visiting professor, Yale University School of Medicine, USA ENG
16.00 – 16.45 NASCE / UEMS – нарастващото семейство в Европа. Мисия, визия и ползи – Проф. д-р Апостолос Папалоис – Secretary General NASCE Executive Board; Director, Translational Research and Education, HEAL Academy, Hellenic Healthcare Group ENG
16.45 -17.30 Основи на обучението във флексибилната ендоскопия – симулатори и модели – Проф. д-р Арджaн Кох, Department of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus University Rotterdam ENG
16.45 -17.15 Тренировъчна програма на Medtronic за изграждане на имплантационни умения и ролята на медицинската симулация – Yanis Dumpis M.D., Ph.D. Medtronic – HCP Education & Relations Lead CRM&CDS Central and Eastern Europe, Middle East and Africa (CEMA)ENG
17.30 -18.00 МСТЦ на МУ-Пловдив – отворени врати
Събота – 12.11.2022
09.00 – 09.20 Разширена интервенционална ендоскопия – как да подобрим уменията си – Арджан Кох, Department of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus University Rotterdam ENG
09.20 – 10.00 Оценка на запазването на знания при студенти по медицина след обучение на виртуален пациент и високотехнологичен симулатор – д-р Костадин Кетев, доц. Милена Сандева,дм, Проф. д-р Благой Маринов, дм, д-р Стоилка Туфкова,дм и проф. Мирослава Бошева (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG
10.00 –10.40 Ролята на виртуалното обучение в компетентност – базирано образование – Проф. д-р К. Каюми, University of British Columbia (UBC), UBC Centre of Excellence for Simulation Education and Innovation (CESEI) ENG
10.40 – 11.20 Екипни тренировъчни програми – Д-р Лукас Драбауер, Alpha Medical Concepts, Linz, Austria BG
11.20 – 12.00 Симулационен модел на женска гърда, позволяващ извършване на биопсия и ексцизия на непалпиращи се туморни формации под ехографски контрол – д-р Валентин Иванов,дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG
12.00 – 12.30 Оценка и дебрифинг при симулационните обучения- д-р Красимир Джинсов (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG
12.30 –13.00 Белодробна ехография и BLUE – протокол – д-р Валентин Стоилов, д.м (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG
13.00 – 14.00 Обедно прекъсване
14.00 – 14.30 Комплексно поведение при компликации по време на сърдечно-съдови интервенции на Angiomentor Simbionix (Angio Mentor ™ 3D Systems) – Демо – д-р Окан Алиман, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG
14.00 – 14.30 Намаляване на дозата на радиация за ендоваскуларни процедури чрез симулационно обучение на Angio Mentor (Angio Mento ™ 3D Systems)- Демо – Д-р Окан Алиман, дм, Д-р Красимир Джинсов (МСТЦ, МУ-Пловдив и Клиника по инвазивна кардиология, УМБАЛ Св. Георги)ENG
14.30 – 15.00 Ендоскопска мукозна резекция на горен и долен ГИТ (GI-MENTOR™ 3D Systems) – Демо- Д-р Никола Боянов, МСТЦ, МУ-Пловдив BG/ENG
15.00 – 15.30 Основи на белодробната ехография – Демо – д-р Валентин Стоилов, д.м (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG
15.30 – 16.00 Симулационно обучение на екип за поведение при пациент със сърдечен арест – Демо – Д-р Красимир Джинсов (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG
16.00 – 16.30 Симулационно обучение по ехография във втори триместър на бременността (US Mentor™ 3D Systes) – Демо – Д-р Георги Амалиев, дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG/ENG
16.30 – 18.00 Състезание върху интерактивен симулатор за клинично мислене BODYINTERACT за английско-говорящи студенти – Демо – (МСТЦ, МУ-Пловдив) ENG
Неделя – 13.11.2022
09.30 – 10.15 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография ERCP (GI-MENTOR™ 3D Systems) – Демо – Д-р Никола Боянов (МСТЦ, МУ-Пловдив)BG/ENG
10.15 – 11.00 Основи на лапароскопската хирургия – Демо – д-р Валентин Иванов,дм (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG/ENG
11.00 – 11.45 Ендоваскуларни процедури при патология на бедрените артерии – Демо – д-р Николай Михайлов (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG/ENG
11.45 – 13.00 Състезание върху интерактивен симулатор за клинично мислене BODYINTERACT за български студенти – (МСТЦ, МУ-Пловдив) BG

Свали като .pdf