Регистрация

VII Конференция по Симулационно Обучение в Медицината

17-19.11.2023 г.Давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани за планиране и организиране на конференцията.

Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани единствено за планиране и организация на конференцията по симулационно обучение.

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с други организации.

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани за период по-голям от 18 месеца.

Вашите лични данни ще бъдат защитени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, новият Общ регламент на Европейския съюз относно защитата на данните.

В случай, че желаете да упражните правата си упоменати в горепосочения регламент, свържете се с нас на email адрес : [email protected]Такса участие :

Студенти : 30 Лв.

Участници : 60 Лв.

SWIFT/BIC/ : UNCRBGSF

Банкова сметка : BG15 UNCR 7527 3154 6234 00

Основание за плащане : Конференция по симулационно обучение 2023г.