Регистрация

V Конференция по Симулационно Обучение в Медицината

12-14.11.2021 г.Давам своето съгласие личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани за планиране и организиране на конференцията.

Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани единствено за планиране и организация на конференцията по симулационно обучение.

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с други организации.

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани за период по-голям от 18 месеца.

Вашите лични данни ще бъдат защитени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, новият Общ регламент на Европейския съюз относно защитата на данните.

В случай, че желаете да упражните правата си упоменати в горепосочения регламент, свържете се с нас на email адрес : simcon@mu-plovdiv.bg