Регистрация за II-ра национална конференция по симулационно обучение в медицината

Регистрацията приключи, благодарим Ви за участието !

Registration is over , thank you for participation !