Симулационeн тренировъчен център при Медицински университет – Пловдив

mu1   stamp

     Уважаеми колеги и студенти,     Симулационният тренировъчен център при Медицински университет – Пловдив разполага с 12 високо технологични симулационни манекена (Laerdal, Norway). Те са групирани в три комплекта, всеки от които се състои от: 1/ Възрастен мъж/жена (SimMan 3G), мащабиращ се до модел на тежки травматични увреди; 2/ Бременна жена (SimMom); 3/ Дете до 10 години (SimJunior) и 4/ Бебе до 6 месеца (SimBaby). Манекените са комплектовани с многофункционални монитори и дават възможност за извършване на диагностични и инвазивни процедури и апликации. Пилотно е внедрен комплект от 4 манекена и се провежда обучение за работа със софтуера за създаване на различни клинични и ситуационни сценарии. В обучението вземат участие асистенти от различни звена – анестезиолози, специалисти по интензивни грижи, педиатри и акушер- гинеколози.

     Центърът има за цел повишаване на нивото на интерактивност и интегративност в обучението по медицина в Медицински университет – Пловдив. Подобряването на качеството на медицинските грижи ще стане посредством:

     Повишаване на уменията и сръчностите на студентите, специализантите и медицинския персонал;

     Обучението им за вземане на бързи и точни решения;

     Обучението им за работа в екип;

     Възможност за анализ и обратна връзка в клинични ситуации с различна сложност (от BLS, PHLS, BTLS до ALS, PALS).

     Намаляване на медицинските грешки.

     Сертифициране на придобитите умения и сръчности.

     От симулационния тренировъчен център ще имат полза:

     Студенти от последните курсове, които ще придобият задълбочени практически навици при критични ситуации;

     Специализиращи лекари в началото на своето обучение;

     Сестри и акушерки – за придобиване на определени умения;

     Общопрактикуващи лекари, които желаят да разширят своята компетентност в спешната медицина;

     Парамедици от центровете за спешна медицинска помощ.

     Планират се краткосрочни следдипломни курсове за работа с критично болни пациенти и поведение при екстремни ситуации.

     Със създаването на подобна, уникална за страната структура, МУ – Пловдив дава още една заявка за лидерското място в сферата на медицинското образование. Богатите технологични възможности на манекените за различни клинични сценарии, са предпоставки за вълнуващо начало на интерактивно и интегрирано медицинско обучение.

     Този център е решаващата стъпка от комплексна програма за изграждането на звено за симулационна хирургия (ендоскопска, лапароскопска и експериментална) и като финален етап – на навигационна хирургия.

     Искам да изкажа сърдечни благодарности на „идейните провокатори” за създаването на симулационния тренировъчен център: проф. д-р Мирослава Бошева, дм, доц. д-р Николай Младенов, дмн (ВМА), д-р Гюрай Ходжев и проф. Евангелос Георгиу.

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р СТЕФАН КОСТЯНЕВ, ДМН        Ректор  

2