AEI-logo

Симулационният център с акредитация от Американския колеж на хирурзите (ACS)