„Симулационното обучение за реанимация в детска възраст трябва да стане част от специализацията по педиатрия“- Д-р Костадин Кетев в интервю за Българската Педиатрична Асоциация