СИП Философска антропология

На вниманието на студентите от II курс Медицина

Философска антропология СИП

преподавател: д-р Димитър Мирчев

записване в Учебен отдел
тел. за контакти: 0893 326 732
е-mail: sapiens@abv.bg

СИП – „Философска антропология“

На вниманието на II курс студенти от специалност Медицина,
От II семестър на академичната 2017/2018 г. ще стартира кредитна свободноизбираема дисциплина „Философска антропология“ със ст. преп. д-р Димитър Мирчев
Хорариум: 30 ч. лекции
Записване в Учебен отдел или в стая № 11 на ДЕСО при ст. преп. д-р Димитър Мирчев.