СИП по Хомеопатия за студенти по „Медицина“ и „Дентална медицина“