Система за онлайн подаване на ръкописи в списание Folia Medica

FM

На вниманието на академичната общност !

Завърши изграждането на системата за онлайн подаване на ръкописите в списание Folia Medica. Тя е базирана на платформата Editorial Manager, използвана от над 700 научни списания с импакт фактор. Системата ще допринесе за бързото, експедитивно и двойно сляпо обработване на ръкописите. От сега нататък подаването на материали в списанието ще става само на английски през официалния сайт на списанието – http://foliamedica.bg/en/submit-an-article. Успех на всички автори ! Надяваме се чрез високото качество на подаваните статии да допринесем за привличането на повече автори от чужбина и получаването на импакт фактор от Folia Medica. 

FM EM 6 0