ден на ориентацията

Скъпи първокурсници, очакваме Ви на Дни на ориентацията