Снимки от днешната публична лекция на проф. д-р Ален Фишер на тема „Pathology of Evolution: Evolution of Pathologies of the Immune System“ и среща с Ректорското ръководство на МУ – Пловдив.