Image19

Снимки от днешната публична лекция на проф. д-р Ален Фишер на тема „Pathology of Evolution: Evolution of Pathologies of the Immune System“  и среща с Ректорското ръководство  на МУ – Пловдив.