Снимки от „Еразъм ден“ в Медицински университет-Пловдив -16.10.2020