еразъм ден-16-10-2020-2_opt

Снимки от "Еразъм ден" в Медицински университет-Пловдив -16.10.2020