05_18_2018-10

Снимки от Тържествения академичен съвет 17 май 2018