05_18_2018-16

Снимки от Тържествения академичен съвет 17 май 2018