05_18_2018-17

Снимки от Тържествения академичен съвет 17 май 2018