05_18_2018-18

Снимки от Тържествения академичен съвет 17 май 2018