Социологическо проучване сред студентите, за актуализиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България

Уважаеми студенти,

Във връзка с провеждането на социологическо проучване сред студентите, необходимо за актуализиране на Рейтинговата система на висшите училища в България, Ви каним да участвате активно и да споделите мнението си чрез попълване на електронна анкета на следния адрес до 29 април 2020:

http://www.surveymonkey.com/r/MMZXHLT

Проучването е анонимно и данните от него ще бъдат използвани само за целите на Рейтинговата система, която предоставя данни за най-търсените специалности и професии в страната ни.

Скъпи студенти, убедени сме, че всички Вие сте избрали да бъдете част от академичната общност на Медицински университет – Пловдив, защото следвате мечтите си и вярвате, че нашият Университет Ви дава най-добрата подготовка като знание и практически умения за бъдещата Ви професия.

Изключително важно е да бъдете обективни в отговорите си за учебния процес, научните изследвания, учебната и материална база, както за социално-битовите и административните услуги, които нашият Университет Ви предоставя.

С чест и удовлетворение отчитаме, че бяхме първи при въвеждане на он-лайн синхронно и дистанционно обучение с Вашето активно участие.
Не забравяйте, че Вашето позитивно отношение има огромно значение не само за добрия имидж на МУ – Пловдив. То ще помогне на бъдещите кандидат-студенти да направят най-правилния избор за висше училище, което е гаранция за успешна професионална реализация и обществен престиж.

Медицински университет – Пловдив се гордее, че в центъра на модерното академично образование, култивиращо научноизследователското мислене, стоят студентите, които са настоящето на Университета и бъдещето на нацията.

Пожелаваме на всички Вас успех и удовлетворение!

Разчитаме на Вашето съдействие и Ви благодарим за отделеното време!