Специален поздрав от чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – ректор на МУ – Пловдив от 2011 до 2019 г.

За 75-и път ще бъде открита новата учебна година в Медицински университет – Пловдив.
Скъпи студенти, пред вас са шест прекрасни години и не си мечтайте за повече! Следването по медицина, дентална медицина и фармация се състои не само от изпити, а и от вълнуващи, забавни и поучителни истории. На добър път!