Възможности за специализация в Япония – Международната фондация „Мацумае“

Уважаеми представители на Академичния състав:

Информираме Ви за за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация „Мацумае“.

Международна фондация „Мацумае“ със седалище в Токио отпуска стипендии за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2016 – март 2017 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерите науки и медицината.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация „Мацумае“ до 31 август 2015 г.

Повече информация можете да получите от ТУК.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на: www.mars.dti.nе.jp/mif.

Зам. Ректор по МСПДПроф. д-р М. Мурджева, дм, мзм