Специализация в Япония – Международна фондация „Мацумае”

Уважаеми представители на Академичния съств,

Предоставяме Ви ИНФОРМАЦИЯ  за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”.

Международна фондация „Мацумае“ със седалище в Токио ни информира за възможностите за кандидатстване за стипендиите, които Фондацията отпуска за кандидати от цял свят, включително и за български граждани.

Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2015 – март 2016 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

•Да притежават образователна и научна степен „доктор“;  •Да са на не повече от 49 годишна възраст към момента на кандидатстване; •Да владеят в достатъчна степен английски или японски език; •Да не са посещавали до сега Япония; •Да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работна програма.

На одобрените кандидати Международна фондация „Мацумае“ ще предостави:

•Самолетен билет до Япония и обратно; •Месечна сума – 200 000 японски йени; •Застраховки и др.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация „Мацумае“ до 31 август 2014 г.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на: www.mars.dti.ne.jp/mif

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД