Специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания в Медицински университет – Пловдив

Днес във Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Пловдив бе открит специализиран кабинет за дентално лечение на хора с трайни двигателни увреждания и придвижващи се с помощта на колички.

Кабинетът е оборудван със специална платформа, като стоматологичните манипулации на пациента ще се извършват докато той е в количката, без да е необходимо да слиза от нея. Новото звено отговаря на приетите норми и изисквания за лечение на хора със специфични потребности и интеграционната политика на Европейския съюз.
Проф. д-р Георги Тодоров, декан на ФДМ при МУ – Пловдив преряза лентата заедно с първия пациент на кабинета и отбеляза, че звеното е със изключително лесен достъп и осигурява всички удобства за хората с увреждания.

Кабинетът се намира на първия етаж на Факултета по дентална медицина, вход откъм ул. Любен Каравелов.