Специализиран курс „Диагностично-терапевтични алгоритми при често срещани в клиничната практика алергични болести”

Записване за участие в специализирания курс на тема „Диагностично-терапевтични алгоритми при често срещани в клиничната практика алергични болести”
от 15.09.2017г. при инспекторите в отдел СДО на МУ-Пловдив.

Продължителност на курса 5 дни, от 09.10.17 до 13.10.17г.

Отговорник : Доц.д-р Светлан Дерменджиев, д.м.

База за провеждане на курса : Отделение по професионални болести с дейност по клинична алергология

Телефони за контакти :
032 / 602 488
0888 956 923