Специализиран уеб сайт на интердисциплинарното медицинско списание на МУ Пловдив „Фолиа Медика“

badge-fm 

Уважаеми Академични представители,

 Уважаеми студенти, докторанти, специализанти,

 Представяме на Вашето внимание специализираният сайт на университетското интердисциплинарно медицинско  списание „Фолиа Медика“

 на адрес:  www.foliamedica.bg