Списък на лицата отговарящи за поддържане и актуализация на информацията на web страниците на специалностите на Медицински колеж