Списание „Медсестра“ – възможност за публикации

Уважаеми колеги,

Във връзка с покана на Медицински колеж-4 в Москва, Русия, с когото МУ-Пловдив има договор за сътрудничество, представям на вниманието на заинтересованите преподаватели от МУ-Пловдив информация за руското списание „Медсестра“, издавано в  от 2005г.

„Медсестра“ е ежемесечно издание, ориентирано към аудитория от мед. сестри, акушерки, лаборанти и преподаватели от медицинските колежи.

Списанието публикува статии с практическа насоченост, върху психологията и педагогиката в работата на медицинските сестри и представя опита на сестрите в  различни дейности, свързани с грижите за пациента.

Инструкциите за авторите ще намерите ТУК.

Проф д-р Мариана Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД, МУ-Пловдив