Среща с френския аташе по научното и университетското сътрудничество, г-н Арно Боберо и г-жа Бисера Коларова, отговорник Campus France България на тема „Стипендии за обучение и за научен престой на високо ниво във Франция“

Уважаеми представители на академичния състав на МУ-Пловдив,
Уважаеми студенти и докторанти,

Университетски център „Национални и международни програми и проекти“ Ви информира за предстояща среща с френския аташе по научното и университетското сътрудничество, г-н Арно Боберо и г-жа Бисера Коларова, отговорник Campus France България на тема „Стипендии за обучение и за научен престой на високо ниво във Франция“ на 16 октомври 2023г. от 13.00 ч., Аудитория 2.
На срещата ще бъдат представени възможностите за обучение във Франция, програмите с преподаване на английски език, стипендиите на Френското правителство (включително докторантури с двойно или съвместно научно ръководство, стипендии за научен престой във Франция), ще бъдат дадени насоките за кандидатстване.
Поканени са всички студенти и преподаватели, с френски или английски език.
Презентацията ще е на български език.

Очакваме Ви!

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД