Среща с консула на Турция в Пловдив


Проф. д-р Мариана Мурджева – Ректор на Медицински университет – Пловдив, вчера проведе първата си среща с г-н Хюсеин Eргани, генерален консул на Република Турция в Пловдив.

На срещата двамата обсъдиха добрите взаимоотношения между нашия университет и университетите в Турция и очертаха перспективите за засилване на партньорството между тях.

Генералният консул изрази удовлетворението си от доброто сътрудничество и заяви своята подкрепа за създаване на нови академични контакти.

Г-н Ергани обеща активно да съдейства за увеличаване броя на турските студенти, които следват в Медицински университет – Пловдив.