турски консул

Среща с консула на Турция в Пловдив