Image11_14-06-2018

Среща с ръководството на Фонд “Научни изследвания”