Среща в МУ-Пловдив в Международния ден за опазване паметниците на културата

На 18 април, Международния ден за опазване на паметниците на културата, Медицински университет – Пловдив посрещна Ирена Тодорова, директор на Регионалния център на UNESCO в София, Амелия Гешева, Елица Узунова и Пламен Панов, зам.-кмет „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив.

В срещата взеха участие Ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн – институционален координатор за културна и социална дейност и доц. Георги Томов, дм – директор на Музея на медицината при висшето училище.

Домакините с гордост представиха активната културна и социална дейност в Университета, Музея на медицината и част от осъществените вече проекти в сферата на културата. Бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи и нови творчески идеи, които МУ-Пловдив ще реализира.

Гостите имаха възможност да разгледат Музея на медицината и Аудиторния комплекс.