19_04_2022-1

Среща в МУ-Пловдив в Международния ден за опазване паметниците на културата