19_04_2022-2

Среща в МУ-Пловдив в Международния ден за опазване паметниците на културата