19_04_2022-3

Среща в МУ-Пловдив в Международния ден за опазване паметниците на културата