Среща на ръководството на Медицински университет – Пловдив с чуждестранни студенти на 02. април 2013 г., от 17.00 часа

Meeting foreign students