Среща със студенти и докторанти във връзка с предстоящата институционална акредитация на МУ Пловдив

Във връзка с предстоящата институционална акредитация на МУ Пловдив от 15.05. до 18.05.2013 год. в програмата на работната група е включена среща със студенти и докторанти на МУ Пловдив. Приканват се всички студенти и докторанти да присъстват на срещата на 17.05.2013 год. от 14.00 часа в III аудитория.