Срок за подаване на проекти за конкурс на ФНИ 2012

На вниманието на Декан, Зам. Декани НИД, Директор ДЕСО, Директор МК, Академичен състав, изследователи, преподаватели, докторантиСрокът за по за подаване на проектните предложения тече от 31.05.2012 (в. „24 часа“/31.05.2012)ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ” – 2012 Г.  Подробна информация, насоки и документи за кандидатстване:  http://www.bulfund.com