Срокът за регистрация за участие в Юбилейната научна конференция „Медицина на бъдещето“ е удължен до 06.09.2020 г.

Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че срокът за регистрация за участие в Юбилейната научна конференция „Медицина на бъдещето“,
която ще се проведе онлайн, в периода 29-31.10.2020 г. е удължен до 06.09.2020 г.
За повече информация и регистрация за участие моля посетете нашия сайт:

https://mu-plovdiv.bg/anniversary/