Становище на МВнР и МОН на Р България относно Автономна Република Крим и гр. Севастопол

Уважаеми преподаватели,
Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че Министерството на образованието и науката и Министерството на външните работи на Р България се придържат към непризнаването на незаконното анексиране на Автономна Република Крим и гр. Севастопол.

МОН ни информира, че сътрудничеството с Кримски федерален университет в областта на науката, както и посещението на български граждани без знанието и разрешението на компетентните украински власти е в нарушение на законодателството на Украйна.

Повече информация за режима на достъп на полуостров Крим е качена на сайта на Министерството на външните работи.

Моля преподавателите и студентите на МУ-Пловдив да се съобразят с препоръките и становището на Министерството на външните работи на Р България.

С уважение,

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД