Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“ – проект на БАПЕМЕД с първи online форум

Уважаеми представители на Академичния състав,

Във връзка с изпълнението на проект на Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) на тема „Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България – www.activecitizensfund.bg, на 19.02.2021 г. /петък/, от 11:00 часа ще се проведе онлайн пресконференция.

На събитието ще бъде представена детайлна информация за проекта – целите и дейностите по него.

Може да ползвате линка: https://biotechatelier.webex.com/biotechatelier/onstage/g.php?MTID=e67c7b02fb4ef73ead6bf868bf4b4db1a

Event number: 181 030 8351

Event password: mPngghUn838

Надяваме се форумът да представлява интерес за Вас и разчитаме на подкрепа и присъствие от ваша страна!

От BAPEMED
Bulgarian Association for Personalized Medicine