bapemed-logo-web-stick-60TXT (1) NEW 2

Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването" - проект на БАПЕМЕД с първи online форум