Старт на Рамкова програма „Хоризонт Европа (2021-2027 г.) и проекти на първите работни програми по Програмата

Уважаеми госпожи и господа,

На 2 февруари т.г. (вторник) португалското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия организират церемония, с която ще се обяви началото на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). С бюджет от 95,5 милиарда евро това е най-мащабната в света програма за наука и иновации.
Събитието обединява лектори от цяла Европа и включва участие на изследователи, бизнес лидери и политически и правителствени служители. Церемонията може да бъде проследена на живо в YouTube на следния линк: https://youtu.be/R9WDQT2NzxA.

Допълнително Ви изпращам и проекти на първите работни програми по РП „Хоризонт Европа“, които са достъпни на следния електронен адрес: https://www.tiko-pro.eu/news-details/horizon-europe-draft-work-programmes-2021-2017?fbclid=IwAR380mtktdLyDvJwUxY65Nvkk4t-Lytho3TX0QD3jdE4viVq6l_IiCdACyQ. Европейската комисия планира да публикува окончателните работни програми до м. април 2021 г. Проектодокументите дават подробни указания на изследователите и бизнеса относно това какви проекти ще бъдат финансирани през първите две години на Програмата. Моля за Вашето съдействие за разпространение на работните програми до потенциални заинтересовани страни.

С уважение,

Маргарита Христова
Държавен експерт
Дирекция „Наука“
Министерство на образованието и науката
тел: + 359 2 9217 545
Адрес: 1000 София, бул. „Княз Дондуков“ 2 А