1170390c2647EDNMainhorizon_europe_spletna_stran

Старт на Рамкова програма "Хоризонт Европа (2021-2027 г.) и проекти на първите работни програми по Програмата