„СТАРТ на ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2012“ – вътреуниверситетски конкурс

Вътреуниверситетски конкурс „СТАРТ на ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2012“   Регламент    Заявление – Приложение 1